جلسه ی مشترک ریاست اتحادیه با مسئولین مها(مرکز هشدار الکترونیکی)
دکتر موحدی فر و سرگرد باقری پیرامون همکاری های مشترک.
مها، سامانه اطلاع‌رسانی و اعلام خطر آنلاین و هوشمندی است که به‌ صورت ۲۴ ساعته و با بهره گیری از حسگرهای حرکتی، لرزشی ، هر نوع تهدید از جمله سرقت، زورگیری و غیره را در زمان حضور یا عدم حضور مالک به مرکز هشدار الکترونیک اعلام می‌کند.
مها به محض دریافت هشدار الکترونیکی، صحت آن را احراز و در کسری از ثانیه به مالک و مبادی امدادی از جمله پلیس اطلاع رسانی خواهد کرد.