***برای درخواست رسیدگی به شکایت حتما دقت شود شکایت مورد نظر فقط از (رسته های مصوب اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران) باشد .

در صورت داشتن شکایت از اعضای اتحادیه میتوانید به ۳ روش زیر اقدام نمایید:

۱)مراجعه حضوری به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران به آدرس ضلع شمال غرب میدان ولیعصر- کوچه ارژنگ- پلاک یک- واحد شکایات و مطرح نمودن شکایت خود .

پس از این مرحله سازمان شکایت شما را ثبت و به صورت سیستمی برای اتحادیه ارسال مینماید ، اتحادیه به محض رسیدن نامه جهت تعیین وقت رسیدگی با شما تماس حاصل مینماید.

۲)مراجعه به سایت تعزیرات حکومتی استان تهران به آدرس  www.124.ir  

۳)  تماس با شماره ۱۲۴