شاید روزی که برای اولین بار فرستنده رادیویی در سال ۱۳۱۹ در تهران نصب گردید و اولین گیرنده رادیویی توانست صدای

فرد گوینده را دریافت کند، کسی فکر نمیکرد که دنیای الکترونیک به چنین پیشرفتی دست یابد که هم اکنون زندگی بشر بدون آن امکان پذیر نمی باشد..
اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیک و سیستمهای حفاظتی تهران با تحت پوشش قرار دادن ۱۲رده صنفی مشغول به
فعالیت میباشد و اعضا شریف این اتحادیه که از قشر زحمتکش و فعال و با دانش اصناف کشور میباشند توانسته اند نیازهای
هموطنان گرامی را در زمینه خدمات فنی الکترونیک و سیستمهای حفاظتی به نحوی شایشته انجام دهند.
تاریخچه تشکیل اتحادیه
سندیکای مهندسین ومتخصصین الکترونیک تهران وحومه طبق ماده ۲۵ قانون کار در تاریخ ۱۳۴۴/۷/۲۷ به شماره ۷۵در اداره کل روابط اداره کار به ثبت رسید .فعالیت چشمگیر سندیکا موجب گردید شورای عالی اصناف واتاق بازرگانی بعضی از صنوف را که در ارتباط با لوازم برقی بودند نظیر تعمیر کاران یخچال وکولر ولباسشوئی وتعمیرکاران ژنراتور والکتروموتور وچند صنف دیگر را به سندیکا مهندسی الکترونیک معرفی و آنان نیز با استقبال از این موضوع عضویت سندیکا را پذیرفتند ومدت زمانی نگذشت که تعداد اعضا به بیش از پانصد نفر بالغ گردید که پس از آن چندین بار انتخابات به عمل آمد پس از انفلاب شکوهمندملت شریف ایران با پشتکار ومکاتبات فراوان شورای انقلاب اتحادیه های صنفی تحت نظارت هیئت نظارت را در تاریخ ۱۳۶۳/۳/۷ به رسمبت شناخت وسندیکای مهندسین ومتخصصین الکترونیک با نام اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم برقی تهران طی نامه شماره ۵۸۹ در تاریخ ۱۳۶۳/۱۱/۲ تحت شمار ۶۶ به ثبت رسید ورسمیت یافت.

در سال ۱۳۶۲ اولین انتخابات اتحادیه بعداز انقلاب در بین ۱۴ رده صنفی وابسته برگذار که از هر رده اصلی صنفی یک نماینده برای هیئت مدیره  انتخاب گردیدند.
اتحادیه در این مدت باتقییرمحلهای متعدد در نهایت در بلوار کشاورز خیابان فلسطین جنوبی کوچه شهید ذاکری پلاک ۴ مستقر گردید با فراز ونشیب هایی که اتحادیه صنف تولید کنندگان وتعمیر کاران لوازم برقی تهران در طول ادامه فعالیت خود داشت در سال ۱۳۸۱ صنوف مختلف وابسته به اتحادیه تولید کنندگان وتعمیر کاران لوازمبرقی تصمیم به تفکیک اتحادیه گرفته که مورد موافقت هیئت محترم عالی نظارت ومجمع محترم امور صنفی قرار گرفت واتحادیه مذکور به چهار اتحادیه مستقل ومجزا تقسیم گردید با نام های ۱- اتحادیه تولید کنندگان وتعمیرکاران تجهیزات الکترونیک و حفاظتی تهران .۲-اتحادیه تولید کنندگان وتعمیرکاران الکترو مکانیک.۳-اتحادیه تولیدکنندگان وتعمیرکاران صنایع برودتی.۴-اتحادیه تولید کنندکان وتعمیرکاران مخابرات.