برگزاری انتخابات صنف تولید کنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران

انتخابات صنف تولید کنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران با حضور پرشور اعضا امروز در محل اتحادیه صنف تولید کنندگان وتعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی وحفاظتی تهران برگزار شد.

اتحادیه های صنفی هر ۴ سال یکبار براساس قانون نظام صنفی ملزم به انتخاب هیئت مدیره هستند. با توجه به اتمام مدت چهارساله هیئت مدیره ، از چند ماه پیش برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات انجام شد که امروز شاهد برگزاری خوب و منظم این انتخابات بودیم.

به تمام اعضا برای حضور در انتخابات صنف از طرق مختلف وپست سفارشی اطلاع رسانی شد .داوطلبان حضور در هیئت رئیسه می توانستند با مراجعه به وزارت صنعت معدن تجارت بخش هیئت اجرایی برگذاری انتخابات برای کاندیداتوری مراجعه وثبت نام کنند.

در این دوره ۱۲ نفر برای هیئت مدیره و ۵ نفر هم برای بازرسی کاندید شدند همچنین در این دوره براساس اصلاحاتی که در قانون نظام صنفی جدید انجام شده است ۵ نفر برای هیئت رئیسه و یک نفر هم برای بازرسی انتخاب می شوند.

یکی دیگر از تفاوت های این دوره با دوره قبل نحوه تعیین رئیس صنف است که در گذشته افرادی که انتخاب می شدند بعد از رای گیری در اولین جلسه داخلی بین منتخبین صنف رئیس، نایب رئیس خزانه دار دبیر و بازرس را انتخاب می کردند اما در قانون جدید کسی که بیشترین رای را کسب کند به عنوان رئیس منصوب می شود وبعد از آن به ترتیب حکم نائب رئیس اول، نائب رئیس دوم، دبیر و خزانه داررا خواهند گرفت.

فیض آبادی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به حضور خیلی خوب اعضا در انتحابات هیئت مدیره با اتکا به رای آنان و در جهت خدمت به این بزرگواران در ۱۲ رسته زیر مجموعه اتحادیه به افزایش روح همکاری و تعاون منجر شود و در آینده کارهای موثرتری برای اعضا صورت گیرد.وهمچنین گام های رو به جلو اتحادیه تداوم داشته باشد.

شروع انتخابات از ساعت نه ونیم بود که تا ساعت دو بعدازظهرادامه داشته وبا توجه به اینکه تعداد رای دهندگان به حد نصاب رسید آرا توسط مسئولین برگزاری انتخابات ودر حضور کاندیداها شمرده شد که در پایان نفرات زیر به ترتیب بیشترین آرا را کسب نمودند

ازتعداد۳۴۳ نفر شرکت کننده در انتخابات

۱ صادق فیض آبادی با ۳۰۳ رای

۲ فرهاد نجمی با ۲۶۲ رای

۳ عمران قاسمی با ۲۴۰ رای

۴ فرشید جهانبخش با ۲۳۹ رای

۵ محمد قلمچی با ۲۳۲ رای

بشترین آرا را کسب نمودند وسمت بازرسی هم به آقای محمدرضا شهسواری با ۲۹۱ رای رسید.

تعداد رای بقیه کاندیداهانیز به شرح زیر میباشد

محمود محمود زاده خامنه ۸۹ رای

داود منصوری ۶۴

محمد حنفی ۶۰ رای

علیرضا منوچهری ۵۹ رای

مسعود فیاض منفرد ۳۶ رای

غلام احمد منفرد ۱۵

وآرا کاندیداهای بازرسی

عبدالرضا بابائئ ۳۱ رای

بهروز شهبازی ۱۰ رای

ابوالفضل ابری ثانی ۴ رای

سید یاور بابائئ ۳ رای