افتتاح دفتر اتحادیه حفاظتی و الکترونیکی تهران در علاالدین۲
دفتر اتحادیه حفاظتی و الکترونیکی تهران در طبقه چهارم پاساژ علاالدین ۲ امروز مورخ نهم خرداد ماه افتتاح شد.
دفتر اتحادیه با حضور  جاوید سلیمانی، مدیریت پاساژ علاالدین و صادق فیض ابادی، رئیس اتحادیه حفاظتی و الکترونیکی تهران افتتاح شد.
با توجه به اینکه علاالدین ۲ پاساژ اختصاصی دوربین های مدار بسته است و بسیاری از اعضا در پاساژ مستقر هستند و به خاطر تسهیل امور اداری اعضا، اتحادیه این دفتر را افتتاح کرد.