اطلاعیه مهم در خصوص توافق تعیین ارزش کالاهای وارداتی توسط اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران با گمرک جمهوری اسلامی ایران

یکی از مشکلات اعضای اتحادیه که نسبت به امر واردات کالا اقدام می نمایند، مشکلات متعدد در پذیرش ارزش واقعی کالا توسط ارزیابان گمرک جمهوری اسلامی ایران است. لذا به منظور حل این مشکل، اتحادیه اقدام ارزشمندی به شرح زیر انجام داده است.

طبق جلسه مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ ریاست، خزانه دار و دبیر اتحادیه با مدیر کل محترم ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران و کارشناسان زیرمجموعه، مصوب گردید پرتال ارزش اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران، به عنوان مرجع رسمی تعیین ارزش کالاهای گمرکی قرار گیرد. همچنین در این جلسه، مشوق ویژه ای از سوی گمرک برای واردکنندگانی که ارزش کالاهای خود را از طریق این سامانه اظهار می نماید در نظر گرفته شده است.  طبق مصوبه جلسه، اعضایی از اتحادیه که ارزش کالاهایشان در این سامانه مورد بررسی و اعلام به گمرک قرارگیرد، با تایید اتحادیه از تشریفات ارزیابی گمرکی معاف خواهند شد، به بیان دیگر کالای وارداتیشان دیگر وارد خط قرمز نخواهد شد.

لذا اعضای محترمی که تمایل به ابراز ارزش کالاهای واردتی خود از طریق این سامانه دارند، می بایست ضمن تکمیل اطلاعات شرکت خود در فایل اکسل پیوست ۱، نسبت به اعلام ارزش کالاهای خود مطابق پیوست ۲ اقدام نمایند. راهنمای تکمیل فایل ها نیز ضمیمه شده است. علاوه بر اطلاعات فوق، اعضا موظفند اطلاعات ارایه شده invoice ها یا performa ها را با مهر و امضای مجاز بصورت فیزیکی جهت بررسی تکمیلی و درج در پرونده حداکثر تا این تاریخ به اتحادیه ارسال نمایند. شایان ذکر است شرکت هایی که پس از پایان مهلت نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام نمایند، دیگر مشمول بهره مندی رایگان از این خدمت نخواهند بود.