اطلاعیه: لزوم توجه به رتبه فعالان صنفی در ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری برای کارفرمایان سازمانی

احتراماً نظر به اینکه نگهداری از تجهیزات موجود سازمان‌ها با توجه به افزایش قیمت آنها در اولویت قرار گرفته است و به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از بروز مشکلات برای فعالان صنفی و مشتریان سازمانی در حوزه اقدامات پشتیبانی و نگهداری به استحضار می‌رساند، اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی، با توجه به وظایف قانونی خود و همچنین نظر به ابلاغ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به منظور ساماندهی خدمات پس از فروش ، در سال ۹۶ نسبت به ارائه گواهینامه خدمات پس از فروش به واجدین شرایط اقدام نموده است. لکن از آنجا که تعیین فعالان مجاز برای ارائه خدمات به مشتریان بزرگ و سازمانی به تناسب حجم و دشواری خدمات نیازمند تعیین سطح مجاز ارائه خدمات توسط واحدهای معتبر صنفی است، نیاز است کارفرمایان محترم سازمانی، از این پس قبل از عقد قرارداد پشتیبانی تعمیر و نگهداری، نسبت به استعلام رتبه مرتبط فعال صنفی جهت اطمینان از تناسب کیفیت و توانمندی ایشان در ارایه خدمات پیش از فروش در قراردادهای بزرگ (با حد نصاب بیش از معاملات خرد دولتی) از این اتحادیه اقدام نمایند.

شایان ذکر است فعالان صنفی که تمایل دارند در طرح رتبه بندی ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری شرکت کنند، می توانند درخواست خود را کتباً به اتحادیه ارائه نموده، با طی روند، نسبت به دریافت گواهی رتبه بندی مربوطه اقدام نمایند.