اطلاعیه شماره ۲
موضوع: کالای قاچاق
احترما، همانگونه که استحضار دارید، چنانچه کالایی بدون انجام تشریفات گمرکی و یا بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی وارد و خارج کشور شود این اقدام قاچاق محسوب می شود. امروزه این پدیده تهدید جدی بر بدنه اقتصاد کشور بوده و از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیات دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج ارز و سرمایه ملی و کاهش حجم فعالیت های تولیدی در داخل می گردد، در نتیجه موجب کاهش اشتغال، بیکاری تورم می شود. در این رابطه برخی از واحدهای صنفی ناخواسته و ندانسته اقدام به خرید و یا فروش کالای قاچاق می نمایند. لذا با توجه به تاکیدات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر جلوگیری و عرضه و فروش کالای قاچاق و همچنین تشکیل بازرسی توسط مراجع ذیصلاح قانونی ، از عرضه و فروش کالای قاچاق جدا  خود داری نمایید بدیهی است مسئولیت عدم رعایت این موضوع بر عهده فرد خاطی می باشد.    صادق فیض آبادی رئیس اتحادیه الکترونیک وحفاظتی تهران