آگهی فراخوان انتخابات اعضای اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران

در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی ،بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب اتحادیه صنف شهرستان تهران دعوت میگردد، از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۲۴/۱۰/۹۸ جهت شرکت در دور اول انتخابات اتحادیه ، شخصا به نشانی : بلوار کشاورز خیابان فلسطین جنوبی کوچه ذاکری پلاک ۴ طبقه اول (محل اتحادیه ) مراجعه و کاندیداهای مورد نظر خود را از بین افراد ذیل در قالب ۵ نفر اعضای اصلی هیئت مدیره و ۱ نفر بازرس انتخاب نمایید.

نکات مهم :

  • بر اساس بند ۶ ماده ۱۵ آیین نامه انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی ، فقط صاحب پروانه کسب مجاز به شرکت در انتخابات  بوده و شرکا ، دارندگان وکالت محضری ، مباشر و اعضای خانواده مجاز به شرکت در انتخابات نمی‌‌باشند.
  • ارائه اصل کارت ملی و یا پروانه کسب و یا تصویر آن جهت شرکت در انتخابت ضروری است.
  • انتخابات بصورت الکترونیکی برگزار میگردد.