درمانگاهها


درمانگاه شهيد دگمه چي : خيابان رسالت - خيابان کرمان جنوبي - کوچه شهيد سخاوت زرين قبا

درمانگاه شهيد نامجو : خيابان انقلاب - انتهاي خيابان شهيد نامجو (گرگان) - کوچه تيموري

درمانگاه شهيد نوري : دروازه شميران

درمانگاه شهيد هاشمي نژاد : خيابان قزوين - بعد از پل امامزاده معصوم - دوراهي قپان - ابتداي خيابان امين الملک

درمانگاه شهيد تقوي : خيابان مجاهدين اسلام - جنب بيمارستان شفا يحياييان - کوچه شهيد آقاجانلو - شهيد پور زرگري

مرکز ريوي : ضلع جنوبي پارک شهر - خيابان بهشت

مرکز بهداري کل ناجا : خيابان وليعصر - بالاتر از تقاطع ميرداماد - ضلع شمالي بيمارستان ولي عصر

بيمارستان وليعصر (عج) : ميدان ونک - خيابان ولي عصر

بيمارستان امام سجاد (ع) : خيابان انقلاب خيابان بهار شمالي