با سلام دوست گرامی طبق دستور العمل قانون نظام صنقی دارنده پروانه کسب موظف میباشد پروانه کسب خود را در جایی نصب کند که در دید عموم با شد. ومعمولا اکثر واحد های صنفی این کار راانجام می دهند. در ضمن شما میتوانید با مراجعه به سایت iraninasnaf.ir میتوانید از داشتن ویا نداشتن پروانه کسب هر واحد صنفی اطلاع پیدا کنید