با سلام دوست گرامی ثبت شرکت برای انجام یک کار صنفی ملاک نیست و باید از اتحادیه مربوط به آن صنف نیز پروانه کسب دریافت کنید.موفق باشید