همکاران گرامی چنانجه در خواست  استفاده ه از دیتا وسرویس های خاص مخابرات می باشید فایل زیر را مطالعه نمایید

http://etet.ir/files/datamo.zip