ضمن تشکر و قدر دانی از حضور پر شور اعضا محترم انتخابات در ساعت 2 بعداز ظهر به پایان رسید نتیجه انتخابات به شرح زبر میباشد
از مجموع 375 رای به ترتیب آقایان

1- صادق فیض آبادی با 363 رای

2-فرهاد نجمی با 262 رای

3-فرشید جهانبخشی با 254 رای

4- عمران قاسمی با 235 رای

5- محمد قلمی با 209 رای  اکثریت آرا برای هیئت مدیره و

آقای محمد رضا شهسواری با 279 رای بعنوان بازرس انتخاب شدند