صادق فيض آبادي، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و تعمير کاران تجهيزات الکترونيکي و حفاظتي تهران در رابطه با سرمايه گذاري در حيطه توليد ادامه داد: توليد در هر محصول و کالايي در ابتدا نيازمند تحقيق، تفحص و پژوهش است. اين مرحله از تمامي مراحل ديگر سخت تر، پرهزينه تر و زمانبر تر مي باشد. توليدکننده از اين مرحله که عبور کند بايد بستر سرمايه گذاري را فراهم نمايد. در اين ميان عبور از بوروکراسي هاي اداري از سويي و تامين قطعات و ثبت سفارش براي مواد اوليه از سوي ديگر مراحلي بسيار سخت براي توليد است که اين کار با دشواري زياد توسط توليدکنندگان پرتلاش انجام مي شود.

وي ايجاد بازار براي توليدات را از مراحل سخت سرمايه گذاري براي توليد عنوان کرد و گفت است: علي رغم شرايط سخت توليدکننده اين مرحله را نيز پشت سر مي گذراند. هزينه هاي سرسام آور در گذراندن دوره هاي مختلف براي توليد در تمام رده هايي چون تحقيق، سرمايه گذاري، تهيه ارز و مواد اوليه و قطعات و ... در انتها به توليد منجر مي شود؛ اما متاسفانه به دليل بلاتکليفي توليد و توليدکننده در ادامه روند توليد و توان پرداخت هزينه هاي سربار و زياد با عناوين مختلف از سويي و واردات همان محصول به يکباره توسط برخي از افراد و يا دلايل ديگر، رمق توليدکننده را ساقط و سرمايه وي را دود مي کند.

وي در ادامه با اشاره به لزوم اخذ پروانه کسب توسط بسياري از توليدکنندگان گفت: توليدکنندگان با کسب پروانه بهره برداري مبادرت به توليد محصولات و کالاهاي اين صنف مي کنند حال آنکه اخذ پروانه کسب براي کسب و کار ضروري است. بايستي ثبات رابطه مابين سامانه بهين ياب و سامانه تجارت انجام پذيرد و افراد در اين دو سامانه با يکديگر لينک شوند.در بسياري از موارد اين ثبت نام تنها در يک سامانه انجام مي شود.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و تعميرکاران تجهيزات الکترونيکي و حفاظتي تهران با اشاره به فعاليت برخي از اعضاي اين صنف در فرودگاه پيام اظهار داشت: چند سالي است که فرودگاه پيام با در اختيار قرار دادن بخشي از فضاي خود به بسياري از توليدکنندگان با شرايط اجاره هاي ۹۰ ساله اقدام به تشويق اين توليد کنندگان نموده است. در رسته دوربين هاي مدار بسته و سيستم هاي حفاظتي اين اتحاديه اعضاي فعال که حدوداً ۱۴ تا ۱۵ عضو مي باشند نيز اقدام به اين حرکت نموده اند که به توليد سيستم هاي حفاظتي و دوربين هاي مدار بسته مي پردازند، اين کالا ضمن تزريق و تامين نياز بازار در صورت لزوم از همانجا صادر مي شود، تدارکات حمل هوايي نيز با قراردادي که با شرکت هواپيمايي ماهان منعقد شده است امکان پذير گرديده، توليد و صادرات مي تواند براي کشور ارزآوري خوبي داشته باشد.

وي افزود: اتحاديه با رعايت تمامي پروتکل هاي بهداشتي، به ادامه روند کلاس هاي آموزشي خود در تمام مدت سال پرداخته و توانسته با رعايت تمامي موارد بهداشتي، اجازه شيوع را به اين ويروس ندهد.