اعضاء محترم 
با سلام
احتراماً از متقاضیان بیمه تکمیل درمان بیمه ایران خواهشمند است با ارائه مدارک ذیل جهت ثبت نام از تاریخ 07/05 الی 07/30 از ساعت 9-16 به دفتر اتحادیه مراجعه فرمایند.
1-کپی کارت ملی
2-کپی صفحه اول و دوم شناسنامه افراد اصلی و تحت تکفل
3- کپی صفحه اصلی دفترچه بیمه
4- شماره شبا و نام بانک
5- کپی جواز کسب
 
تلفن جهت اطلاعات بیشتر: 88907564