برگزاري انتخابات صنف توليد كنندگان و تعميركاران تجهيزات الكترونيكي و حفاظتي تهران

برگزاري انتخابات صنف توليد كنندگان و تعميركاران تجهيزات الكترونيكي و حفاظتي تهران

انتخابات صنف توليد كنندگان و تعميركاران تجهيزات الكترونيكي و حفاظتي تهران با حضور پرشور اعضا امروز در محل اتحادیه صنف تولید کنندگان وتعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی وحفاظتی تهران برگزار شد.

اتحاديه هاي صنفي هر 4 سال يكبار براساس قانون نظام صنفي ملزم به انتخاب هيئت مديره هستند. با توجه به اتمام مدت چهارساله هيئت مديره ، از چند ماه پيش برنامه ريزي براي برگزاري انتخابات انجام شد كه امروز شاهد برگزاري خوب و منظم اين انتخابات بوديم.

به تمام اعضا براي حضور در انتخابات صنف از طرق مختلف وپست سفارشی اطلاع رساني شد .داوطلبان حضور در هيئت رئيسه مي توانستند با مراجعه به وزارت صنعت معدن تجارت بخش هیئت اجرایی برگذاری انتخابات براي كانديداتوري مراجعه وثبت نام كنند.

در این دوره 12 نفر براي هيئت مديره و 5 نفر هم براي بازرسي كانديد شدند همچنین در اين دوره براساس اصلاحاتي كه در قانون نظام صنفي جديد انجام شده است 5 نفر براي هيئت رئيسه و يك نفر هم براي بازرسي انتخاب مي شوند.

يكي ديگر از تفاوت هاي اين دوره با دوره قبل نحوه تعيين رئيس صنف است كه در گذشته افرادي كه انتخاب مي شدند بعد از راي گيري در اولين جلسه داخلی بین منتخبین صنف رئيس، نایب رئیس خزانه دار دبير و بازرس را انتخاب مي كردند اما در قانون جديد كسي كه بيشترين راي را كسب كند به عنوان رئيس منصوب مي شود وبعد از آن به ترتيب حكم نائب رئيس اول، نائب رئيس دوم، دبير و خزانه داررا خواهند گرفت.

فيض آبادي در پايان ابراز اميدواري كرد با توجه به حضور خیلی خوب اعضا در انتحابات هیئت مدیره با اتکا به رای آنان و در جهت خدمت به این بزرگواران در 12 رسته زیر مجموعه اتحادیه به افزايش روح همكاري و تعاون منجر شود و در آينده كارهاي موثرتري براي اعضا صورت گيرد.وهمچنین گام های رو به جلو اتحادیه تداوم داشته باشد.

 

شروع انتخابات از ساعت نه ونیم بود که تا ساعت دو بعدازظهرادامه داشته وبا توجه به اینکه تعداد رای دهندگان به حد نصاب رسید آرا توسط مسئولین برگزاری انتخابات ودر حضور کاندیداها شمرده شد که در پایان نفرات زیر به ترتیب بیشترین آرا را کسب نمودند

 

ازتعداد343 نفر شرکت کننده در انتخابات

 

1 صادق فیض آبادی با 303 رای

 

2 فرهاد نجمی با 262 رای

 

3 عمران قاسمی با 240 رای

 

4 فرشید جهانبخش با 239 رای

 

5 محمد قلمچی با 232 رای

 

بشترین آرا را کسب نمودند وسمت بازرسی هم به آقای محمدرضا شهسواری با 291 رای رسید.

 

تعداد رای بقیه کاندیداهانیز به شرح زیر میباشد

 

محمود محمود زاده خامنه 89 رای

 

داود منصوری 64

 

محمد حنفی 60 رای

 

علیرضا منوچهری 59 رای

 

مسعود فیاض منفرد 36 رای

 

غلام احمد منفرد 15

 

وآرا کاندیداهای بازرسی

 

عبدالرضا بابائئ 31 رای

 

بهروز شهبازی 10 رای

 

ابوالفضل ابری ثانی 4 رای

 

سید یاور بابائئ 3 رای