بازدید ریاست اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران از بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران که در تاریخ 8 دی الی 11 دی ماه در محل نمایشگاه تهران برگزار گردید.