ترافيک شلوغ شب عيد، جشن توليد 50 سالگي اتحاديه الکترونيک و حفاظتي پايتخت را بينصيب نگذاشت. ساعت 16 تقريباً اکثر ميهمانان به هتل بزرگ فردوسي رسيده بودند. سالن عروس دريا، براي يک ساعت و نيم، ميزبان اعضاي اتحاديه الکترونيک و حفاظتي پايتخت بود. روساي اصناف مختلف نيز ميهمان اين ضيافت بودند. در بخش اول همايش، اعضا به گفتگو و تبادل نظر در حوزههاي صنفي پرداختند. اين بخش فرصتي شد تا فعالان صنفي، بعد از سالها ديداري تازه کنند. به دليل ترافيک شب عيد، برخي از ميهمانان با کمي تاخير به جمع اضافه شدند.
ساعت 17:30، زماني بود که ميهمانان به سالن مجلل کوه نور دعوت شدند. مراسم با تلاوت آياتي چند از قرآن کريم و اجراي سرود ملي آغاز شد. از همان دقايق آغازين برنامه، اجراي گرم مجري توانمند راديو و تلوزيون، ناصر خيرخواه گرمي خاصي به همايش بخشيد. اولين سخنران همايش، رييس اتحاديه بود. مهندس فيض آبادي در سخنان خود، به دلايل برگزاري همايش و لزوم تقدير از پيشکسوتان صنف پرداخت. تاريخچه اتحاديه، بخشي ديگر از سخنان وي بود.
سخنران بعدي همايش، مديرعامل شرکت هوراند بود. مهندس افشار، سخنان جالبي در خصوص راهکارهاي اجرايي تعالي صنف، جايگاه صنفي و پيشنهادات جالبي در حوزه ايجاد رشته DBA در حوزه الکترونيک ايراد کرد. در اواخر سخنراني وي، دکتر فاضي، رياست اتاق اصناف ايران و تهران به ميهمانان همايش اضافه شد.
فاضلي سخنران بعدي همايش بود. رئيس اتاق اصناف به لزوم حمايتهايي که از اصناف با توجه به کارکرد ويژه شان و نزديکي ايشان به بطن جامعه وجود دارد، اشاره کرد.
پس از سخنراني رياست اتاق اصناف ايران، نوبت به تقدير از پيشکسوتان رسيد. اول از چهار پيشکسوت مرحوم مهندس دستمالچي، مرحوم قاسم صفائي، مرحوم قاسم بني اسدي و مرحوم عليرضا آهازان تقدير به علم آمد که خانواده اين عزيزان براي دريافت تنديس، لوح افتخار و هدايا به روي سن آمدند.
سپس تقدير از پيشکسوتان صنف، آقايان مهندسين محمد اشعري، محمد توکلي، سيد منصور افشار، آرام باباخانيان، غلامحسين مشعشعي، محمد رضا معطريان، عباس طائف، احمد محمدي آزاد، ناصر شعباني، ابراهيم داود زاده، فرامرز مهري، حسن سنجري، مهندس محسنزاده و تيمور روادگر صورت گرفت. مهندس منصوري، تنها پيشکسوت غايب اين جمع بودند. همچنين از پيشکسوت حوزه حفاظتي، مهندس بابايي، با اهداي تنديس و لوح افتخار تجليل شد.
مرحله سوم تقديرها، نوبت به تجليل از شرکت هايي رسيد که در حوزه ارايه خدمات پس از فروش به مشتريان پيشتاز بودند و در فعاليتهاي خود، نوآوري داشتند. شرکت هاي مورد تقدير به ترتيب عبارتند از: شرکت هيوا تجارت (Marshal)، شرکت هوراند الکترونيک، شرکت دژافزار، شرکت شرکت تدبیرشازان قرن شرکت فراديد الکترونيک، موسسه خدمات مديريت و فناوري رشد قلمچي، شرکت ايدهآل/تعميرگاه مرکزي (Canon)، شرکت بست آلارم، شرکت KDT و شرکت پارس الرمس.
همچنين، از کارمندان زحمتکش اتحاديه تقدير و تشکر به عمل آمد.
مرحله بعد، نوبت به تقدير از کمسيسونها رسيد و از اعضاي کميسيونهاي اتحاديه با اهداي لوح تقدير، قدرداني شد.
دست آخر، از ناصر خيرخواه که خود متولي بانک اطلاعاتي توليد کنندگان ايراني نيز ميباشد، تقدير صورت گرفت.
مديران مسئول ماهنامه هاي ايران آلارم، دنياي حفاظت و نوآوران و خبرنگاران ماهنامه هاي ايران آلارم، سيبا شهر، دنياي حفاظت و نوآوران در مراسم حضور داشتند و به پوشش خبري اين رويداد پرداختند. همچنين مديرمسئول، خبرنگار و عکاس پايگاه خبري ICTPRESS نيز مسئوليت انعکاس اخبار همايش به فضاي مطبوعاتي خارج از صنف را برعهده داشتند.
مراسم پنجاهمين سالگرد اتحاديه، با نام همايش نيم قرن افتخار، در ساعت 19 روز 14 اسفندماه سال 1394 به پايان رسيد