در گذشته چنین گمان میرفت که زمان آموختن از زمان کارکردن جدا است و بنابراین برای آنها آموزشی در خور توجه بود که پیش از آغاز کار به افراد داده میشد.

امروز به اعتقاد همه صاحب نظران و متخصصان آموزش و فراگيري علوم كسب مهارت هاي لازم در زمينه هاي تخصصي به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير اجتماعي از اهميت و جايگاه ويژه اي در امر توسعه كلان برخوردار است. اين اهميت به ويژه در شكل خاص آن از اين مسأله نشات مي گيرد كه انسان ها نسبت به مدد آموزش توام با پرورش خواهند توانست توانايي هاي نامحدود خود را در ميدان عمل به منصه ظهور برسانند. در سال هاي اخير بحث بهره وري در كشور ما اهميت فراواني يافته و چه در محافل آكادميك و علمي و چه در محافل اجرايي صحبت از بهره وري است اين خود نشانه خوبي از گرايش جامعه به مسايل توسعه و حركت در جهت استفاده بهينه از نعمت هاي خداوندي و جلوگيري از فرهنگ اسراف و تبذير مي باشد. اگر به سخن گوهر بار اميرالمومنان(ع) كه مي فرمايند: هركس دو روزش مساوي باشد مغبون است، توجه كنيم متن شعار بهره وري كه ژاپني ها مطرح نمودند كه هر كاري را انسان هرچند خوب انجام دهد باز هم مي تواند بهتر انجام دهد و برهمين اساس به پيشرفتهاي روز افزوني دست يافتند، در همين سخن نهفته است، لذا اتحادیه الکترونیک با درک این موضوع از سالیان گذشته به مسئله آموزش اهمیت داده وبا انجام کلاس های آموزشی رایگان برای اعضا به این مهم پرداخته است

اخیرا بر آن شدیم که تا با همکاری سازمان فنی حرفه ای استان تهران این کلاسها را برگزار کنیم که با استقبال گرم وصمیمانه مهندس خان پور مدیر کل سازمان فنی حرفه ای تهران وهمکاران گرامیشان مواجه شدیم واین همکاری را در قالب یک تفاهم نامه در محل اتحادیه به انجام رساندیم جا دارد از مهندس خان پور وهمکاران محترمشان که با دید باز وفکری روشن مشغول به فعالیت هستند تشکر بشود.