انتخابات صنف توليد كنندگان و تعميركاران تجهيزات الكترونيكي و حفاظتي تهران در تاریخ 98/10/24 با حضور پرشور اعضا در محل اتحادیه صنف تولید کنندگان وتعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی وحفاظتی تهران برگزار شد

انتخابات در ساعت 9.30 صبح آغاز گردید و در ساعت 14 با رسیدن به حد نصاب آرا به پایان رسید 

انتخابات کاملا به صورت الکترونیکی برگزار گردید 

و در پابان ساعت قانونی انتخابات ارا شمارش گردید و نتیجه به شرح دیل میباشد 

اعضای کاندید برای  هییت مدیره 10 نفر بوده که نتیجه آرا به شرح زیر است 

1-صادق فیض ابادی با 363 رای 

2-فرهاد نجمی با 262 رای 

3-فرشید جهانبخشی با 235 رای 

4-عمران قاسمی با 235 رای

5-محمد قلمچی با 209 رای 

با اکثریت آرا برای هیئت مدیره و دیگر کاندیدا ها با آرای 

6-داود متقی با 70 رای

7-سید محمد میرمعزی 47 رای

8-سید احمد عبدالصالحی با 30 رای

9- علی کریمی 21 رای

10-علیرضا زنجبیلی با 20 رای 

و داوطلبین برای بازرسی 4 نفر بوده که از این میان

آقای محمدرضا شهسواری با 279 رای به عنوان بازرس اتحادیه انتخاب گردید.