ضمن تشکر از حضور شما اعضا شریف در انتخابات اتحادیه
به اطلاع میرساند امروز چهار شنبه 98/11/2 جلسه تعیین سمت ها در وزارت صمت امور اتحادیه ها برگزار گردید
نتیجه به شرح ذیل میباشد

1-صادق فیض آبادی.  رییس

2-فرهاد نجمی. نایب رییس اول

3-عمران قاسمی . نایب رییس دوم

4-فرشید جهانبخش . خزانه دار

5-محمد قلمچی. دبیر

 محمد شهسواری.بازرس