افتتاح دفتر اتحاديه حفاظتي و الکترونيکي تهران در علاالدين2
دفتر اتحاديه حفاظتي و الکترونيکي تهران در طبقه چهارم پاساژ علاالدين 2 امروز مورخ نهم خرداد ماه افتتاح شد. 
دفتر اتحاديه با حضور  جاويد سليماني، مديريت پاساژ علاالدين و صادق فيض ابادي، رئيس اتحاديه حفاظتي و الکترونيکي تهران افتتاح شد. 
با توجه به اينکه علاالدين 2 پاساژ اختصاصي دوربين هاي مدار بسته است و بسياري از اعضا در پاساژ مستقر هستند و به خاطر تسهيل امور اداري اعضا، اتحاديه اين دفتر را افتتاح کرد.